Sauna Vereniging België

Huisregels en praktische richtlijnen

Iedereen die een reservatie maakt bij Wellnesscenter Un Peu d'O verklaart zich automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels:

We staan bekend als zeer hygiënische privésauna en willen dit graag zo houden. Dit kan enkel en alleen als ook u uw medewerking toont. Vandaar zijn wij genoodzaakt om supplementen aan te rekenen als u zich niet aan de huisregels houd.

Kortom, wat U thuis niet doet, kan bij ons ook niet!

De directie van Un Peu d'O heeft het recht om elke persoon die een gevaar blijkt op te leveren voor de veiligheid en de gezondheid van de aanwezigen, de toegang tot de instelling te weigeren (dronkenschap, ordeverstoring, niet naleving van dit reglement, e.d.).

Op al onze rechtsverhoudingen is het Belgisch recht van toepassing. Voor geschillen tussen ons en onze klanten is de rechtbank van Antwerpen bevoegd, tenzij door de wet een andere rechtbank wordt toegewezen.

Algemene voorwaarden van Un Peu d'O